Om Yoga
Ljus hos Yoga S

Alla kan utöva yoga


Det behövs inga förkunskaper eller fysiska förutsättningar för att börja med yoga. Alla som önskar kan utöva yoga i någon form. Vi anpassar så långt det är möjligt efter individuella förutsättningar även i grupplektioner.

Yogalärare Sara Rondahl
Patanjali Yoga Sutra

Om Yoga S

Yoga S i Helsingborg erbjuder yoga som friskvård och personlig utveckling i form av grupplektioner och privatlektioner. Eftersom vi strävar efter en så individanpassad yoga som möjligt även i grupp är våra kursgrupper relativt små - som mest runt 10 deltagare. Våra grupplektioner i kursform fördjupar steg för steg kunskapen om yoga, lektionerna är temabaserade och delvis olika från gång till gång. Varje lektion innehåller alltid såväl fysiska övningar, andingsövningar, avspänning meditation som teoretiska inslag där vi väver in koncept från yogans tusenåriga filosofi.


Lärare

Jag som driver Yoga S heter Sara Rondahl och håller sedan 2015 kurser i yoga i Skåne. I Malmö hittar du mig ibland hos Yoga i Malmö på Manfrinato Hälsocenter, i Helsingborg håller jag emellanåt kurser via Studieförbundet Vuxenskolan. Jag erbjuder privatlektioner och företagsyoga på efterfrågan. Jag har ett stort intresse för friskvård, välbefinnande och personlig utveckling och vill gärna dela med mig av min kunskap om yoga som ett redskap för det. Jag började min yogaresa 2008 i Jämtland som ett sätt att träna, varva ner och hitta balans i en fullmatad vardag. Yogaskolan på Frösön blev snabbt ett efterlängtat vattenhål, ett sätt för mig att landa i mig själv, samla kraft och utvecklas såväl fysiskt som sinnligt. Sedan många år utövar jag yoga dagligen och upptäcker ständigt fler nyanser och nya aspekter av yoga. Det gör mig mer och mer nyfiken på yogans redskap och potential att öka livskvalitet, välbefinnande och förmåga att nå bortom det många andra metoder för träning och personlig utveckling kan göra.


Jag har gått min 3-åriga yogalärarutbildning (500 timmar) via Yogaskolan Utbildning i Stockholm, är certifierad yogalärare och har glädjen att fortsatt ha Karina Freij från Yogaskolan som min mentor. Jag fortbildar mig kontinuerligt via certifierade lärare i T. Krishnamacharyas tradition (KYHF) runt om i världen och fortsätter studera den tusenåriga filosofin genom praktiskt utövande och texter som till exempel Patanjalis Yoga Sutra och TKV Desikashars The Heart of Yoga. Jag har bland annat gått kurser för Frans & Simone Moors (Belgien), Sarah Ryan & Gill Lloyd (England), Nrithya Jagannathan (Yogaskolan KYM, Indien). Barbara Brian (Australien) för att nämna några.


Yoga enligt T. Krishnamacharya

Sri Tirumalai Krishnamacharya har haft stor betydelse för yogans spridning till västvärlden. Han anses vara en av de mest inflytelserika yogamästarna i modern tid och var lärare åt andra yogamästare som Indra Devi, iyengaryogans grundare BKS Iyengar, ashtangayogans grundare Patthabi Jois och sin son TKV Desikashar som startat yogaskolan KYM i Chennai, Indien. I Sverige började denna yogatradition förmedlas för ca 20 år sedan av Karina Freij och Hanna Staff på Yogaskolan. Sedan flera år håller de tillsammans med andra KYHF-certifierade lärare yogalärarutbildningar enligt Krishnamasharyas yogatradition i Stockholm, Helsingfors och Tallin.


Ett av Krishnamacharyas främsta budskap var att yoga alltid så långt det är möjligt bör anpassas till varje individs unika förmåga och behov. Ett annat kännetecken för traditionen är att andningen är central. Strävan är att behålla ett lugnt och medvetet andetag genom hela yogautövandet. Yoga S undervisar yoga enligt T. Krishnamacharaya så som traditionen vidareförmedlats av TKV Desikashar och Yogaskolan.Läs mer om yoga enligt T. Krischnamacharya

Om Yoga allmänt 

Yoga härstammar från Indien och är ett av världens äldsta system för hälsa, välbefinnande och personlig utveckling. En betydelse av ordet yoga är "att förena", att förena kropp, själ och sinne. Yoga handlar bland annat om att vara närvarande och fokuserad, att vila i nuet. Yoga består av ett antal redskap som kan kombineras på olika sätt beroende på förmåga, personlig önskan och möjlighet att utöva. Enligt en av huvudtexterna - Yoga Sutra av Patanjali - består yoga av åtta olika delar och de tre mest kända delarna är kanske fysiska rörelser, medveten andning och meditation.


Fysiska rörelser, medveten andning och meditation

Med hjälp av kroppsrörelser (asanas) tränas styrka, smidighet, balans och fokus. Rörelserna kan utövas dynamiskt eller statiskt, i korta eller längre serier (vinyasas) och koordineras med ett medvetet andetag. Såväl muskler, leder som inre organ och andetagets kvalitet påverkas. Exempel på delar av kroppens funktioner som påverkas är matsmältningssystemet och nervsystemet. I alla rörelser strävar vi efter att koordinera rörelse och andetag.


Att hitta ett medvetet andetag (pranayama) och lära sig att lyssna in och använda sitt andetag på olika sätt kan hjälpa oss i många situationer i vardagen. Det är ett effektivt sätt att antingen gå ner i varv och slappna av eller öka energinivån i kroppen, allt efter vad vi är hjälpta av vid olika tidpunkter.


Målet med meditation (dhyana) och yoga som helhet är att uppnå ett stilla sinne, att hjälpa sinnet att se klarare. Ett stilla sinne kan få oss att uppleva oss själva och omvärlden så som det faktiskt är. Sätten att utöva meditation varierar. Ett sätt kan vara att reflektera över något i vårt liv som vi vill få större klarhet i, till exempel ett vanemönster som inte gagnar oss längre. Meditation kan vara en metod för att lära sig nya förhållningssätt till oss själva eller världen omkring oss. Yogans övriga redskap vävs i varierande omfattning in i våra lektioner beroende på förutsättningar. Det kan vara tekniker som att jobba med ljud (mantran), visualisering (bhavana), symboliska gester (mudra/nyasa) eller yogans filosofi (Yoga Sutra).


Yoga S i Helsingborg

i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


Tel : 070-8685496

E-mail: info@yogas.nu